News

July 5, 2021

Digital Twin versus Evil Twin

Can digital twins of the built environment be evil or is it only our fears and misunderstanding? Is it possible that the environmental, social and economic challenges we’re currently facing, as well as the problems we’re working to solve, lead us to choose the easy way, ignoring severe threats to both individuals and society? The solution to the environmental problems lies in finding a way to truly work integrated within each and every project, to overcome the preconditions of the construction industry. The question is, how can digitalization support us?

Read full press release:
Mynewsdesk

July 3, 2021

New applications for Sigfridsborgsskolan’s digital twin

Scharc has worked on ten school projects in Nacka, including Sigfridsborgsskolan. During the school construction, Scharc started a collaboration with NCC to test its proprietary SmartHelmets. The aim was to support and promote healthier and safer construction sites, as well as to help streamline work processes. Before the school was completed, both staff and students were able to virtually explore

Read full press release:
Mynewsdesk

May 26, 2021

BuildingCloud’s Experience enables teachers and students to virtually explore their future school

Staff and students get to explore their future school, Sigfridsborgsskolan in Nacka kommun, through BuildingCloud’s Experience. It is an interactive virtual reality of the digital twin, making it possible to visualize, review and develop projects collaboratively. Through a realistic experience and an easy-to-use interface, all project stakeholders can get involved and supported with insights.

Read full press release:
Mynewsdesk

April 28, 2021

BuildingCloud connects the construction site to the digital twin with its IoT devices SmartHelmets

After over a decade of collaborating in several construction projects, Scharc and NCC have joint effort to test innovative tools and digital applications within Uppkopplad byggplats. The project is financed by Vinnova through the Swedish strategic innovation programme “Smart Built Environment”, led by Linköping University and Luleå University of Technology and has various companies within the construction industry and the ICT sector as partners.

 

Read full press release:
Mynewsdesk

September 21, 2015

Scharc Launches Newly Designed Website

We are very excited to announce the launch of our newly designed website scharc.com! A few of our goals with the new website were to make it more user-friendly, refresh the design and highlight our projects with photos and videos. Furthermore, we wanted to create a more visible relation between the three departments Scharc Arkitektur, Scharc Development, Scharc BIT and its colors.

To make it easier to get in touch with us, we implemented a contact form into our website and connected the website to our social media channels on Facebook and LinkedIn. Feel free to experience it yourself: scharc.com.

 

September 9, 2014

Scharc Development Launches Student Apartment Hotel Concept I.WE.STHLM

The Swedish housing market is currently out of balance due to a drastic growing demand for apartments. Some of the main reasons for this are rising income, low interest rates and unexpectedly high population growth combined with low construction rates. This leads to increasing house prices and year-long queue times especially in the big cities Malmö, Gothenburg and Stockholm.

Insufficient availability of small apartments affects students and young adults in particular. Stockholm has the greatest deficit in student housing, with around 12,800 student apartments for around 100,000 students. This incredible deficit is mainly due to long planning processes and the competition to the regular housing market. One consequence is that many students and young adults cannot leave their parental home since they are not able to find suitable accommodations in Stockholm. International students struggle even more to find accommodations.

This uncertain housing condition needs to be improved, and demands a diversified strategy. I.WE.STHLM aims to improve the situation for students and young adults by offering an alternative to the regular housing market. More information about the project can be found in our project section or on the project website www.iwesthlm.com.

 

Press release:

Press

October 29, 2015

Ta en första titt på Brunnsängsskolan

Efter tre års planering och byggnad är Brunnsängsskolan nästan färdig. Byggnadsarbetet blev lite försenat på grund av den långa vintern, men arbetet håller sig fortfarande inom en god tidsram.

Skolan följer den skolmodell som Södertälje kommun har framställt och som är reglerat i kommunens dokument. Dokumentet beslutar hur skolan måste byggas och de kraven som ska efterföljas, exempelvis att skolan ska ha en bemannad ingång där alla som går in i skolan måste passera. Ett annat exempel är stora, öppna ytor som stora salen där det får plats fyra klasser med 25 elever vardera.

Säkerhet i skolan var en viktig faktor. För att eleverna ska känna sig säkra när de använder toaletterna är alla toaletter utrustade med två lås. Säkerhet garanteras via övervakningskameror som övervakar allmänna platser, medan platser för lärande inte övervakas på grund av den privata sekretessen.

 

Läs hela artikeln:
360°-bild: Se nya skolan i Brunnsäng” publicerades den 20 maj 2013 i Länstidningen Södertälje

Mer information, bilder och filmer på:
Södertälje – Brunnsängsskolan

October 29, 2015

Tusen nya studentlägenheter i Stockholm Spånga

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att fortsätta med 1 000 nya studentlägenheter i Stockholm Spånga. De kommer att byggas längs Bromstensvägen och ligga mindre än en kilometer från Spångas pendeltågsstation. Byggnaderna kommer att bestå av fem till sex våningar och bestå av ett modulsystem där lägenheterna är mellan 20 kvm till 37 kvm stora.

 

Läs hela artikeln:
Tusen nya studentbostäder i Spånga” publicerades den 15 november 2013 på www.byggnyheter.se.

Mer information, bilder & filmer:
Spånga – Studenthub

October 29, 2015

Tausend neue Studentenwohnungen in Stockholm Spånga

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att fortsätta med 1 000 nya studentlägenheter i Stockholm Spånga. De kommer att byggas längs Bromstensvägen och ligga mindre än en kilometer från Spångas pendeltågsstation. Byggnaderna kommer att bestå av fem till sex våningar och bestå av ett modulsystem där lägenheterna är mellan 20 kvm till 37 kvm stora.

 

Läs hela artikeln:
Tusen nya studentbostäder i Spånga” publicerades den 15 november 2013 på www.byggnyheter.se.

Mer information, bilder & filmer:
Spånga – Studenthub

October 29, 2015

Tusen nya studentlägenheter i Stockholm Spånga

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att fortsätta med 1 000 nya studentlägenheter i Stockholm Spånga. De kommer att byggas längs Bromstensvägen och ligga mindre än en kilometer från Spångas pendeltågsstation. Byggnaderna kommer att bestå av fem till sex våningar och bestå av ett modulsystem där lägenheterna är mellan 20 kvm till 37 kvm stora.

 

Läs hela artikeln:
Tusen nya studentbostäder i Spånga” publicerades den 15 november 2013 på www.byggnyheter.se.

Mer information, bilder & filmer:
Spånga – Studenthub

October 29, 2015

Ny miljövänlig samtransport terminal växer i Stockholm Årsta

In3prenör bygger en ny kombiterminal för Jernhusens räkning endast 6 km från Stockholms innerstad som är i direkt anslutning till E4:an (Södra länken). Den nya miljövänliga terminalen ”Årsta Kombiterminal” uppfyller de normer som krävs för certifiering av Miljöbyggnad Silver och färdigställdes våren 2014.

 

Läs hela artikeln:
Grön citylogistikanläggning växer fram i Årsta” publicerades den 20 november 2013 på www.byggnyheter.se.

Mer information, bilder och filmer:
Årsta – Kombiterminal

October 29, 2015

Brunnsängsskolan och Hovsjöskolan får innerväggar

Både Brunnsängsskolan och Hovsjöskolan byggdes enligt den skolmodell som Södertälje kommun har framställt och har öppna ytor, stora glasytor och saknar korridorer. Avsaknaden av innerväggar resulterade dock i ständigt bakgrundsljud i båda skolorna, som störde både lärare och elever på lektionerna. Lyckligtvis kommer problemet snart att lösas efter att utbildningsnämnden beslutade att innerväggar skulle uppföras för att avskärma klassrummen i båda skolor. Efter det kommer elever och lärare att gynnas av både öppna ytor och gemensamma utrymmen, men också av avskildheten i avskärmade klassrum. Scharc kommer att medverka i ombyggnaden av skolorna och genomföra alla nödvändiga ändringar i planritningarna.

Hovsjöskolans rektor Meta Hylén gladdes åt beslutet. ”Skolan är fantastisk i sin öppenhet, men det är för lite väggar. Vi ser varandra, vilket är bra. Men vi hör också varandra hela tiden och det stör undervisningen”, sa hon.

 

Läs hela artikeln:
Skolorna i Brunnsäng och Hovsjö får väggar” publicerades den 4 december 2013 i Länstidningen Södertälje

Mer information, bilder och filmer:
Södertälje – Brunnsängsskolan
Södertälje – Hovsjöskolan

October 29, 2015

Officiell invigning av Villeroy & Bochs nya logistik- och monteringshall i Gustavsberg

Idag öppnade Villeroy & Bochs nya logistik- och monteringshall i Gustavsberg för allmänheten. Villeroy & Boch Gustavsberg investerade kring 130 miljoner kronor i ett nytt centralt lager och logistikcenter som byggdes av NCC Construction Sverige. Den nya byggnaden är runt 8 500 kvm och kommer att användas till montering, kvalitetskontroll av badrumsporslin och logistik.

 

Läs hela pressmeddelandet:
Framtidssatsning i anrik bruksort” publicerades den 8 maj 2015.

Mer information och bilder:
Gustavsberg – Logistikcenter & Monteringshall

May 19, 2015

Construction Works on the new Riksten School Extension Started

In3prenör just started the construction of the new Riksten school extension. The first part of the school was already completed in 2013 and opened for 300 pupils from preschool classes to 4th grade. Due to an increasing demand, the school needs to be extended and offer a broader range of education. Therefore, a new extension with 1,900 sq.m. will be built, which will double the capacity to 600 pupils from preschool classes to the 9th grade.

 

Read the full article:

Andra etappen av Rikstens skola påbörjas” was published by Fastighetssverige on May 18, 2015 on www.fastighetssverige.se. (Swedish)

More Information & Illustrations:

Riksten School – Stage 2

May 8, 2015

Official Opening of Villeroy & Boch Gustavsberg’s New Logistics and Assembly Hall in Gustavsberg

Villeroy & Boch Gustavsberg’s new logistics and assembly hall in Gustavsberg was officially opened today. Villeroy & Boch Gustavsberg invested around SEK 130 million into a new central warehouse and logistic center which was built by NCC Construction Sweden. The new building has around 8,500 sq.m. and will be used for assembly, quality control of bathroom porcelain and logistics.

 

Read the full press release:

Framtidssatsning i anrik bruksort

More Information & Illustrations:

Gustavsberg – Logistics Center & Assembly Hall

December 4, 2013

Brunnsängskolan and Hovsjöskolan To Get Interior Walls

Both schools Brunnsäng and Hovsjöskolan are built according to Södertälje’s school model, which demands open spaces, large glass surfaces and no corridors. But the lack of interior walls resulted in a constant background noise in both schools, which is disturbing teachers and students in teaching. Luckily this issue will soon be solved after the Education Committee decided on the construction of interior walls to close the classrooms in both schools. After that, students and teachers will be able to benefit from both the openness of shared areas and the privacy of the closed classrooms. Scharc will contribute in the reconstruction of the schools by implementing all necessary changes into the floor plans.

Meta Hylén, the principle of Hovsjöskolan is happy about the decision and said “The school is amazing with its openness, but there are too few walls. We see each other, which is good. But we also hear each other all the time and it interferes with teaching.”

 

Read the full article:

Skolorna i Brunnsäng och Hovsjö får väggar” was published on December 4, 2013 on Länstidningen Södertälje (Swedish)

More information, illustrations & movies:

Södertälje – Brunnsäng school

Södertälje – Hovsjöskolan

November 21, 2013

New Green Intermodal Terminal Grows in Stockholm Årsta

In3prenör is building a new intermodal terminal for Jernhusen just 6 km away from Stockholm’s inner city and in direct connection to the highway E4 (Södra länken). The new green terminal “Årsta Kombiterminalen” will be certified according to “Miljöbyggnad Silver” and completed in Spring 2014.

 

Read the full article:

Grön citylogistikanläggning växer fram i Årsta” was published on November 20, 2013 on www.byggnyheter.se. (Swedish)

More information, illustrations & videos:

Årsta – Intermodal terminal

November 18, 2013

Thousand New Student Apartments in Stockholm Spånga

The city planning committee has made the decision to continue with 1,000 new student apartments in Stockholm Spånga. They will be built in two blocks along Bromstensvägen, less than a kilometer away from Spånga pendeltågsstation. The buildings will have 5 to 6 stories, be built in a modular system and offer apartments with 20 to 37 sq.m.

 

Read the full article:

Tusen nya studentbostäder i Spånga” was published on November 15, 2013 on www.byggnyheter.se. (Swedish)

More information illustrations & videos:

Spånga – Studenthub

May 22, 2013

Have a First Look at the Brunnsängskolan

After three years of planning and construction, the Brunnsängskolan is almost completed. Construction work has been somewhat delayed due to the long winter but the construction time is still acceptable.

The school has been built according to Södertälje’s school model, which is regulated in a document developed by the municipality. It determines how the school needs to be built and demands for example that the school has an entrance where everyone entering the school has to pass a staff member. Another example is large open spaces like the great hall which houses four classes each with 25 students.

Safety is another important aspect of the school. To make the students feel safer when they use the toilets, all toilets are equipped with two locks. Security is guaranteed by surveillance cameras which monitoring the public areas. However teaching areas are not covered due to privacy.

 

Read the full article:

360°-bild: Se nya skolan i Brunnsäng” was published on May 20, 2013 on Länstidningen Södertälje (Swedish)

More information, illustrations & movies:

Södertälje – Brunnsäng school

May 20, 2010

Construction Works on the New Hovsjöskolan Just Started

Construction works on the new Hovsjö School in Södertälje have just started. The school is part of the largest education investment ever made in Södertälje. It will be built according to Södertälje’s school model and will offer space for 650 students. NCC Construction Sverige is building the school on behalf of Telge Fastigheter. Through a collaboration between both companies, construction costs can be reduced and the construction process becomes more efficient.

 

Read the full article:

Nya Hovsjöskolan – den största skolsatsningen i Södertälje” was published on May 17, 2010 on Cisions nyhetsportal (Swedish)

More information, illustrations & movies:

Södertälje – Hovsjöskolan

Media

Brunnsängskolan
Hovsjöskolan 1
Hovsjöskolan 2
NCC Data Center
I.WE.STHLM
MyÖ logo
MyÖ - Floating Island Ö3
Scharc logo
Scharc BuildingLauncher


Copyright information

All created content and material on www.scharc.com belong to Scharc Group and is licensed under the “Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)” license unless otherwise marked. This means that you are allowed to copy and redistribute the material of this website, even commercially as long as you clearly name “Scharc Group” and / or link to “www.scharc.com”. If you remix, transform or build upon the material, you may not distribute the modified material. For detailed information please visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.