Scharc Group

Scharc är ett funktionsinriktat och kostnadseffektivt företag inom byggnadsplanering med tidseffektiva och flexibla lösningar för att förverkliga byggnader av utmärkt design. Gruppen arbetar främst i Sverige och fokuserar på ny- och ombyggnader inom ramen för stadsplanering, bostäder, sportanläggningar, företagsfastigheter och industriområden. Efter att Scharc Arkitektur grundades år 2003 startades avdelningen för fastighetsutveckling och building information technology år 2011, vilka idag tillsammans utgör Scharc Group.

 

 

 


 

Arkitektur | Scharc Arkitektur AB

Inom Scharc Arkitektur fokuserar vi på utveckling av kostnadseffektiv arkitektur av hög kvalitet som uppfyller klientens behov. Scharc kontrollerar projektet från början till slut, genom analys och planeringsprocess till den färdiga konstruktionen. Alla projekt utvecklas med 5D building information models (BIM).

Det senaste årtiondet har Scharc framgångsrikt arbetat med över 200 olika projekt som sträcker sig från stadsplanering och bostäder till sportanläggningar, företagsfastigheter och industriområden. Huvudfokus ligger dock på projekt inom infrastruktur såsom SL:s tunnelbanedepå Norsborgsdepån, industriella projekt som Årsta – Kombiterminal och skolor som till exempel Brunnsängskolan i Södertälje. 

 

 

Från idéen …

 • de första skisserna

… via utvecklingsfasen …

 • alla projekt ritas i 3D

… till den färdiga byggnaden.

 • kvalitet-, kostnads- och tidsadministrering

 

Fastighetsutveckling | Scharc Development AB

Scharc Development arbetar inom området fastighetsutveckling och utvecklar projekt i Sverige med fokus på Stockholms storstadsområde. Scharc kan antingen leda projekt eller fungera som serviceentreprenör beroende på kundens behov under utvecklingsprocessen. Under processen erbjuds ett flertal tjänster i projektet såsom inledningsfas, utvärdering och administration.

Vi skapar genomförbarhetsstudier i ett tidigt skede av projektet för att kunna beräkna möjligheter och risker för att kunna skapa en stabil grund för framtida beslut. En viktig aspekt är förvärvandet av byggnadsplatsen som följs av bygglov, vilket kräver god kommunikation mellan alla aktörer inblandade i projektet. Därför strävar Scharc efter en bestående kommunikation mellan alla inblandade parter, samt tydliga och begripliga resultat.

Om genomförbarhetsstudien och lönsamhetsbedömningen är positiva kan Scharc leda projektet i det fall då klienten skulle välja att sätta igång det. I det här skedet av projektet ligger fokus på bestående kvalitets-, kostnads- och tidsadministrering för att kunna förverkliga projektet i tid och inom projektets budget.


 

Fastighetsutvecklingsprocessen och utbudet av tjänster

Projektets inledning

 • Första projektutvärderingen
 • Projektbeskrivning med koncept, plats och bedömning

Genomförbarhetsstudie

 • Utvärdering av projektets möjligheter och risker
 • Marknadsanalys
 • Områdesstudier
 • Resursanalys
 • Konkurrensanalys
 • Riskanalys
 • Lönsamhetsbedömning
 • Avkastningsbedömning

Projektkoncept

 • Konceptutveckling
 • Grundas på resultaten från genomförbarhetsstudien
 • Byggnadsidé

Fastighetsförsäljning 

 • Kommunikation till allmänheten och de slutgiltiga ägarna påbörjas i ett tidigt skede
 • Marknadsföring
 • Broschyrer och reklam
 • Byggnadsskyltning
 • Digital marknadsföring
 • Projekthemsidor
 • Social media
 • Projektet i bilder och film

Bygglov

 • Kommunikation med lokala myndigheter
 • Platsförvärvande
 • Planändringar om nödvändigt

Projektadministrering

 • Regelbunden kontakt med lokala myndigheter och kunder
 • Kvalitetskontroll på plats

Building Information Technology | Scharc BIT AB

Scharcs Building Informations Technology hjälper hela Scharckoncernen att förbättra sina färdigheter i BIM genom att använda de bästa verktygen som finns tillgängliga. Vidare programmerar Scharc sina egna GDL-objekt för bättre tillämpning i Archicad. Under tiden utvecklar Scharc BIT även sina egna informations- och kommunikationsverktyg.

Redan från projektets början användes digitala 3D-modeller. Metoden låter oss åskådliggöra hela projektet på ett verklighetstroget sätt och tillhandahåller oss även med säkra uträkningar för de byggnadsmoduler och material som krävs. Tillsammans med andra parter arbetar vi med energistudier och kostnadsanalyser i projektets tidiga skeden. Vi upprättar femdimensionella informationsmodeller (Building information models, BIM) som inkluderar verklighetsgrundad data och objekt. Det sista steget i vår utveckling är den kommunikationsplattform som vi skapat.