Lag

På varje kontor finns en blandning av professionell personal med olika kompetenser inom arkitektur och administrering, samt en arbetsledare. Alla kontor är därmed viktiga avdelningar som bidrar till den höga kvaliteten av företagets tjänster och arbete.

Sven Staiger
VD, Senior Arkitekt
Arkitekt SAR/MSA
Bakgrund

Sven avslutade sin utbildning på Tekniska Universitetet i Berlin som civilingenjör i arkitektur. Han grundade Scharc efter att ha bott, studerat och arbetat några år i Sverige och redan från början hade han höga mål som hög arkitektonisk kvalitet, kostnadseffektiv planering och professionell projektledning. Den tvärvetenskapliga kombinationen arkitektur, fastighetsutveckling och building information technology tillsammans med användningen av 3D-modeller och avancerade CAD-verktyg har hjälpt Scharc att nå upp till dessa ambitiösa krav.

“Det tvärvetenskapliga arbetet gör det möjligt för oss att förstå och hjälpa våra klienter i varje projekt från början till slut. Vi skapar vinstgivande lösningar för våra klienter som är både hållbara och miljövänliga. Vårt multinationella arbete ger oss fördelen att lära av varandra och att använda de tillgänglig arbetskraft på bästa möjliga sätt.”

Yvonne Werzer
Senior Arkitekt
Arkitekt SAR/MSA
Bakgrund

Yvonne har jobbat hos Scharc sen 2008. Hon flyttade till Sverige efter hon jobbade i några år i Österrike. Redan innan hon studerade arkitektur utbildade hon sig till möbelsnickare med specialisering på fasta inredningar inom husprojekt. Detta ger henne en bra känsla för detaljer. I alla projekt hon medverkar tar hon ett stort ansvar för arbetet med BIM modellerna och projekteringsstrukterna i Archicad. Hon visar stort intresse för arkitektur med både design och konstruktion i fokus. Hon är flexible vid ändringar under pågående projektering och hittar alltid en lösning hur hon och sina medarbetare kan omsätter dem nya krav inom dem befintliga tidsramar.

Wouter Wiltenburg
Senior Arkitekt
Ir. Architect/MSc
Bakgrund

Wouter har jobbat hos Scharc sen 2011. Efter han har studerat både arkitektur och byggnadsteknologi som master studier kunde han tar en stor del i BIM utvecklingen hos Scharc. Han är en noggrant person med stort intresse i arkitektur med både design och kon­struktion i fokus. Han tar en stor del i projekternas utvecklingen av stomsystem och konstruktionsdetaljer. Det är viktig att hitta kost­nadseffektiva och produktionsvänliga metoder. Han är starkt in­volverad i den utvecklingen av BIM-verktyg som sker i Scharc BIT.

Kai Stedtler
Fastighetsutvecklare
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Bakgrund

Kai studerade fysisk planering på Tekniska Universitetet i Dortmund, Tyskland, och avslutade sina studier med en avhandling i fastighetsutveckling och certifiering av stadsdelar enligt DGNB (German Sustainable Building Council). På Scharc Development är han ansvarig för fastighetsutvecklingen som består av genomförbarhetsstudier och projektledning.

“Varje projekt är unikt! Vi siktar på hållbara och effektiva projekt som är möjliga att avsluta inom tidsramen och som ska uppfylla dagens och morgondagens krav. Med individuella analyser av platser och den lokala marknaden utvärderar vi risker och möjligheter för projektet.”

Robert Grosse
Arkitekt
Dipl.-Ing. Arch. (FH)
Thomas Wojna
Arkitekt
Dipl.-Ing. Arch. (FH)
Lukáš Orihel
Arkitekt
Ing. Arch.
Eleonora Cugurullo
Arkitekt
M.Arch. & MSc. Sustainable Design
Yazan Edrees
Arkitekt
B.Arch.
João Molinar
Arkitekt
M.Arch.
Balu Suresh
Arkitekt
M.Arch. & M.Eng.
Tabata Young
IT-Manager
Bakgrund

Tabata har arbetat med informationsteknik de senaste 16 åren och har erfarenhet inom technical operation, web operation och projektledning. På Scharc BIT bidrar Tabata med erfarenhet från “International Fortune 500 companies” och ägnar sig åt framgångsrikt management av tekniska och digitala projekt.

“Genom åren har jag sett tekniken växa och förena världen, både online och offline, vilket har fått ungdomar att ansluta sig på global nivå så att resurser blivit rikliga. Denna globalisering har möjliggjort kostnadseffektiv och effektiv management. Vi siktar på att binda samman talang med effektivitet och mångfald för de bästa resultaten.”

Mariuchi Pereira de Queiros
Project manager
MBA in Project Management
Ewoud van der Heide
Software developer
MSc. in Human Computer Interaction
Lina Darweash
Arkitekt
Arkitekt MSA & Urban Planning and Sustainable Reconstruction

Platser

Scharcs huvudkontor ligger i Stockholm och har ytterligare kontor i Berlin och London.

STOCKHOLM

BERLIN

LONDON