Årsta – Kombiterminal

Årstas kombiterminal var den första byggnaden grundad på Jernhusens landsomfattande koncept som blev klar för samtransportsterminaler i Sverige. Jernhusens nätverk av terminaler erbjuder effektiv transport från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Den nya Årstaterminalen är mycket attraktivt belägen endast 6 km från Stockholms stadskärna. Den ligger också nära E4:an (Södra länken) och i direkt anslutning till järnvägen. Det strategiska läget erbjuder bästa möjliga distribution till staden genom transport via både tåg och lastbil för en konsumentmarknad på drygt 3 miljoner människor. 

Moderna logistikcentrum är viktiga för att minska trafikstockningar och även för att reducera den allmänna påverkan på miljön. Terminalen uppfyller de normer som krävs för certifiering av Miljöbyggnad Silver. In3prenör var det ansvariga byggnadsföretaget för projektet vilket inkluderade två nya lager med kontorsbyggnader, ett terminalkontor och en verkstad i närområdet. Terminalen kan hantera både varm och kall frakt där det lämpligaste leveranssättet är mindre mängder på mindre lastbilar.

Utbyggnaden nästan fördubblade terminalens kapacitet. Terminalytan är 100 000 kvm och 2 200 meter spår. Två moderna lyftkranar hanterar fraktgodset och kan lyfta upp till 70 ton. Förvaringsutrymmet rymmer cirka 480 containrar och terminalen har elektriska kopplingar till temperaturreglerande anordningar.

 

Projektet i korthet:

  • 100 000 kvm terminalyta
  • 9 500 kvm nerkyld lastbrygga
  • 5 500 kvm upphettad lastbrygga
  • 1 000 kvm till tankrengöring
  • 27 lastdörrar och extern lastramp
  • parkeringsplatser för skåpbilar och bilar
  • garage till lastbilsreparationer
  • två lyftkranar till containrar och vagnar med en kapacitet på 25 lyft i timmen per kran
  • modern port- och områdessäkerhet
  • årlig kapacitet på ca 120 000 enheter

 

Länk:

Jernhusen om kombiterminalen i Stockholm Årsta

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden:

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: Jernhusen AB

Entreprenör: In3prenör AB

Byggnadsstorlek: 15 000 kvm

Byggkostnader: 400 000 000 SEK

Plats: Stockholm

Projektstart: 2012

Projektslut: 2014