Malmö – Kombiterminal

Jernhusens landsomfattande koncept för samtransportsterminaler har redan använts till byggnaden i Stockholm Årsta. Den nya kombiterminalen ligger i Malmö som är ett viktigt nav för frakt av gods i Sverige och utgör även en viktig länk till Europa. Malmö är också en lämplig plats för utländska företag som vill skeppa över enheter innan de fraktas vidare genom Sverige. Vidare är den nya kombiterminalen nära stora europeiska motorvägar som E6, E20 och E22 och färjeförbindelsen NordöLink som trafikerar mellan Malmö och Travemünde i Tyskland.

Jernhusen investerade mer än 100 miljoner kronor i Malmö kombiterminal för att bygga ett nytt lager, logistikcentrum och kontor på totalt ca 7 450 kvm. Byggnaden klassificeras som miljövänlig och optimal för effektiv godshantering. Den har 44 lastbryggor och en extern lastramp. Terminalen kan hantera upp till 65 000 containrar per år och på grund av det nya effektiva lagret som ligger i direkt anslutning till terminalen kunde hastigheten i frakthanteringen utökas och bli mer hållbar. Tack vare det centrala läget kan terminalen också användas för distribution till och från Malmö vilket har reducerat transportsträckor och tung trafik på såväl Skånes som Malmös vägar. Det innebär mindre trafikstockningar och reducerade koldioxidutsläpp.

Länk:

Jernhusen om kombiterminalen i Malmö

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Industri

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: Jernhusen AB

Entreprenör: In3prenör AB

Byggnadsstorlek: 7 540 kvm

Byggkostnader: 103 000 000 SEK

Plats: Malmö

Projektstart: 2013/11

Projektslut: 2014