Spånga – Studenthub

Studenthuben kommer att ligga i Stockholm Spånga nära pendeltågsstationen och kommer att byggas på en markyta på tre hektar som tidigare har använts till industriella ändamål. Huben har potential att lyfta området och skapa ett attraktivt kvarter i liv och rörelse. Vidare är studenthuben ett viktigt tillägg till Stockholms utbud av studentbostäder som kan förbättra många studenters boendesituation.

Runt 1 100 studentlägenheter kommer att delas upp på två kvarter i höghus på 5 till 6 våningar. Studentlägenheterna varierar i storlek mellan 20 kvm till 37 kvm och är utrustade med kokvrå, badrum i kakel och balkonger. Eftersom studenter främst cyklar och använder kommunala färdmedel kommer studenthuben erbjuda 1,5 cykelutrymmen per lägenhet.

Genom användningen av en ny modulbyggnadsprocess kan byggnadskostnader och byggnadstider reduceras utan att den höga kvaliteten blir lidande. Modulsystemet använder samma mått som 40 fots stålcontainrar vilket gör det lätt att lyfta och frakta den fullt utrustade och isolerade modulen till byggnadsplatsen. Systemet följer skandinaviska byggnadsregleringar, uppfyller energinormerna och även säkerhets- och tillgänglighetsregleringar. Den totala produktionstiden i fabriken med transport till byggnadsplatsen inräknad uppskattas vara ungefär 8 veckor. På plats behöver modulerna endast resas och anslutas till de förberedda vatten-, el- och avloppssystemen. Sista steget är fasadmonteringen.

I det här projektet var Scharc Arkitektur ansvarig för designen av modullägenheterna och även för konstruktionen av byggnaderna på plats (samtyckesplanering). Scharc var inte inblandad i byggnads- och projektadministrationen.

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Boende

Projektstatus: Under Konstruktion

Byggnadsstorlek: 1 100 studentbostäder

Plats: Stockholm

Projektstart: 2009/01

Projektslut: 2015