Nacka – Myrsjöskolan

Myrsjöskolan är idag en F-9 skola med ca 1 200 elever samt ca 140 personal. Skolan har ett högstadium med ca 660 elever och ett låg- och mellanstadium med ca 540 elever. I skolans högstadiebyggnad finns ett nyrenoverat tillagningsköks dimensionerat för ca 1 400 portioner. Idag äter alla skolans elever i matsalen i högstadiebyggnaden. När den nya låg- och mellanstadieskolan står färdig kommer F-6 klasserna äta i den nya skolbyggnadens matsal. Maten kommer även fortsättningsvis att lagas i högstadiebyggnaden och sedan köras ner till det nya serveringsköket. Dagens låg- och mellanstadiebyggnad kallad ”Rödmyran” samt senare uppsatta paviljongbyggnader och befintlig vaktmästarbostad kommer att rivas inom ramen för detta projekt. Rödmyran inrymmer idag en gymnastiksal för F-6 eleverna. Den kommer att rivas samtidigt med övriga skolan och ersättas av en ny sporthall inom skolområdet. Sporthallen kommer att stå färdig innan den befintliga gymnastiksalen rivs.

Den nya byggnaden dimensioneras för ca 575 elever och ca 80 personal.

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Utbildning

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: Nacka kommun

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Byggnadsstorlek: 575 elever

Plats: Nacka

Projektstart: 2015/11

Projektslut: 2018