SL – Norsborgsdepån

Projektet Norsborgsdepån ligger i Norsborg och är en del av SL:s program RLU (Röda linjens uppgradering) vars syfte är att utöka Röda linjens kapacitet. En fördel med den nya tunnelbanedepån är att SL kan parkera tunnelbanetåg på slutstationen i Norsberg varifrån de sedan direkt kan sättas i trafik. Idag måste tomma tunnelbanetåg transporteras mellan Nybodadepån i Liljeholmen och Norsborgs tunnelbanestation. Utöver en förbättring av nätverket kommer depån att tillhandahålla Stockholms tunnelbana med tågtvätt, verkstad och garage.

Projektet kommer att byggas in i berget för största delen och delas upp i en husdel (E1) som byggs av NCC och en tunneldel (E2) som byggs av Skanska.

När tunnelbanevagnarna har passerat slutstationen Norsborg kör de vidare till tågtvätten. När vagnarna är rena kan de köra vidare och parkera i en av de tre uppställningstunnlarna eller fortsätta till verkstaden som är byggd ovanpå betongtunneln. Verkstaden innehåller fem verkstadsplatser för underhåll av tunnelbanevagnar, en saneringshall för borttagning av klotter, samt personal och personalutrymmen.

I det här projektet arbetade Scharc för NCC Construction Sverige och ansvarade för arbetsritningarna för depån, verkstäderna, tunneln och likriktarstationen. Vi arbetade med den redan existerande designen men förbättrade den på diverse sätt som att till exempel optimera byggnadsmetoden och fasaden. Designprocessen tog 1,5 år och gjordes i ett nära samarbete med SL och NCC.

 

Projektet i korthet:

  • depån erbjuder plats för 17 tunnelbanetåg
  • fem verkstadsplatser för underhåll av tunnelbanetågen
  • tågtvätt och saneringshall för borttagning av klotter
  • personal- och personalutrymmen till drygt 100 personer
  • tunnelns totala längd uppkommer till 2700 m
  • tre uppställningstunnlar:
  • takhöjd på 8 m
  • tunnel 1 och 2 är 24 m breda och tunnel 3 är 19 m bred
  • huvudtunneln för kommunikation går igenom alla tre tunnlar och är 14 m hög
  • de 370 000 kubikmeter berg som har avlägsnats skulle kunna fylla Globen

 

Länk:

NCC om projektet

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Infrastruktur

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: SL

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB (E1)

Byggnadsstorlek: 22 000 sq.m.

Byggkostnader: ~ 1 000 000 000 SEK

Plats: Botkyrka

Projektstart: 2013/07

Projektslut: 2017