Nacka – Oxelvägens förskola

Den nya förskolan kommer att utföras i två plan och ha en kapacitet för 160 barn samt 32 personal. Barnen är fördelade på åtta avdelningar, där fyra avdelningar är på övervåningen och fyra på nedervåningen. Kapprum finns på samma våningsplan som respektive avdelning, medan alla groventréer är belagda i anslutning till entréerna på nedervåningen. Barnens entréer är samtliga belägna in mot gården.

Avdelningarna eftersträvar ett tätt samarbete och kan ses som fyra stora arbetslag. Varje avdelning består av ett allrum sedan delas grupprum och ateljé med intilliggande avdelning. Ateljén innehåller ett pentry som används av två avdelningar. Grupprummen fungerar även som vilrum där barnens madrasser sprids ut över golvet. Barnen äter sina måltider i allrummet eller ute på torget. Mindre förråd finns utplacerade i arbetslagen och ett större förråd finns utplacerat på en mer neutral plats i huset.

Arbetslagen delar på ett hygienrum. Hygienrummet ligger i anslutning till avdelningen. Förutom det finns även två toaletter placerade i närheten av entréerna ut till gården, så att de lätt går att använda utan att ytterskor behöver tas av. Generellt för hela byggnaden gäller låg fönstersättning som är anpassade för att barnen ska kunna se ut.

Rör man sig utanför avdelningen kommer man till torget. Torget kan både användas som matsal men också som ett rum för dans, måleri, lek m.m. Varje våning har ett torg. På nedre våningen finns även ytterligare en matsal/ateljé som kan användas till liknande ändamål samt hyras ut vid behov. Detta rum har en egen entré från Oxelvägen.

På nedervåningen finns också ett tillagningskök, omklädningsrum för kökspersonalen samt teknikrum. Både teknikrummen och storköket nåns med separata entréer från gården. Maten tillagas i köket och transporteras sedan ut med matvagnar till avdelningarna.

På övervåningen finns förutom avdelningarna även ett fläktrum samt personalutrymmen. Till personalutrymmena hör en expedition, ett kontor, ett konferens/vilrum, personalrum samt en större kommunikationsyta som inreds med sittmöbler och personalförvaring. I personalrummet finns ett pentry med spis, micro och kylskåp. Det finns en RWC på vardera, varav en utrustas med dusch. Dessa är tillgängliga både för barn och för personal. Fyra personaltoaletter finns utspridda på avdelningarna.

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Utbildning

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: Nacka kommun

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Byggnadsstorlek: 160 barn, 8 avdelningar

Plats: Nacka

Projektstart: 2017/02

Projektslut: 2019