P-Hus Campus Solna

Karolinska institutets campus i Solna växer och måste nu anpassa sig till den ökade efterfrågan på parkeringsplatser. Därför har Akademiska hus utökat tillgången av parkeringsplatser genom att bygga ett runt parkeringshus som ligger utanför campusområdet.

Det runda parkeringshuset designades av Windgårdhs och har en fasad som består av glas och rött tegel som överlappar varandra. Det knyter an med de omkringliggande byggnaderna och påminner om campusområdets ursprungliga design. Bygganden har åtta våningar och är designad som en rund spiralformad byggnadsstruktur som är både intressant och effektiv. Bilar kan köra uppåt och parkera på både höger och vänster sida av uppfarten. På varje våning kan bilar vända och köra nedåt på den innersta uppfarten. LED-ljusteknik skapar en säkrare miljö och reducerar energianvändningen. Vidare kommer parkeringshuset att vara utrustat med cykelparkering och uppladdningsplatser för elbilar.

Projektet delades upp i två faser där två identiska runda parkeringshus med plats för 540 parkeringsplatser vardera kommer att byggas bredvid varandra. Scharc var i detta projekt ansvariga för bygghandlingarna och NCC Construction Sverige för själva konstruktionen.

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Kontor

Projektstatus: Avslutat

Fastighetsägare: Akademiska Hus AB

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Plats: Solna

Projektstart: 2015/02

Projektslut: 2016