Ropsten – Redevelopment

Avdelning: Fastighetsutveckling

Expertisområden: Stadsutveckling

Projektstatus: Skiss

Plats: Stockholm

Projektstart: 2010/01